Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

VÄLKOMMEN TILL ADVOKATBOLAGET WIKLUND GUSTAVII

Vi är en oberoende advokatbyrå som huvudsakligen arbetar med familjerätt och affärsjuridik. Ägarfrågor är en av våra specialiteter och många av våra klienter är därför entreprenörer och deras familjer. Ärendena brukar kretsa kring fyra områden: företaget, familjen, tillgångarna & fritiden. Många av våra klienter bor utanför Sverige och tack vare ett internationellt nätverk kan vi agera snabbt och effektivt i andra länder.

Slide background

Slide background

Slide background

 

Vi kan hjälpa Dig med

FAMILJERÄTT

 

Läs mer

 

ARVS- OCH GÅVORÄTT

 

Läs mer

 

 

 

AFFÄRSJURIDIK
FASTIGHETSRÄTT
SOCIALRÄTT
RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSSKYDD
 

Vi har fyra nyckelord för vår verksamhet

OMTANKE

Vi försöker alltid få en överblick av klientens totala situation. Vi nöjer vi oss inte med ett reaktivt synsätt där vi enbart svarar på givna frågor. I stället arbetar vi proaktivt och höjer varningsflaggan innan nya problem hunnit uppstå.

EFFEKTIVITET

Effektivitet innebär att vi arbetar snabbt och har omfattande och avancerade supportsystem. Byråns delägare fördelar byråns finansiella resultat lika enligt True Partnership-modellen. Det innebär att alla strävar mot samma mål och att Du som klient alltid får rätt jurist för ditt ärende.

KVALITET

Kvalitet är för oss detsamma som att alltid hitta den bästa och mest långsiktiga lösningen. Delägarna har alltid det slutliga ansvaret gentemot klienten och vi kvalitetssäkrar vårt arbete.

INTEGRITET

Med integritet menar vi oberoende. Wiklund Gustavii är inte beroende av en eller ett fåtal stora klienter. Därför vågar vi säga vår mening – även om den råkar vara kontroversiell eller strida mot klientens förväntningar. Vi förväntar oss nämligen att våra klienter vill ha en seriös och korrekt bedömning av sina problem och möjligheter.

start2