Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Personal2_lag

ARBETA HOS OSS

Wiklund Gustavii vill vara en arbetsgivare i världsklass för såväl jurister som administrativ personal. Givetvis erbjuder vi konkurrenskraftiga ekonomiska villkor men viktigare är att vi erbjuder en plattform för att utvecklas till en framstående individ inom sin profession. Utbildningen hos oss syftar till att skapa individer med stort värde på arbetsmarknaden.

Vi tillhandahåller strukturkapital med databaser, affärssystem, administrativa rutiner och representativa lokaler. Vi erbjuder en basbeläggning av intressanta juridiska uppdrag, främst inom området kommersiell och klassisk familjerätt. Härtill kommer att vi har erfarna advokater som villigt delar med sig av sina kunskaper.

Vi lägger stor vikt vid att det måste finnas balans mellan privatlivet och yrkeslivet och vi är lyhörda för önskemål som kan underlätta för medarbetarna att skapa denna balans.

Vi förväntar oss att våra medarbetare gör det som krävs för att bli en duglig jurist, en uppskattad medarbetare och en god ambassadör för sig själv och advokatbyrån. Vidare förväntas juristen/advokaten debitera adekvat antal arbetstimmar och efterhand anskaffa nya klienter till advokatfirman.


 

LÖNEFÖRMÅNER
Alla medarbetare:

- erhåller pensionsförsäkring,

- erhåller extern utbildning på firmans bekostnad enligt närmare bestämmelser i anställningsavtaletdisponerar,

- telefon på advokatfirmans bekostnad,

- erhåller verktyg så att arbete kan ske från hemmet,

- disponerar ett årligt belopp till individuell hälsovård (gymkort, läkarkostnad, massage etc) förutsatt att kostnaden är skattemässigt avdragsgill för advokatfirman, 

- erhåller under föräldraledighet avsättning till pension enligt ovan under nio månader från det föräldraledigheten börjar, bibehåller den individuella personalkostnaden samt bibehåller dispositionen till telefon.


LÖNESYSTEM FÖR JURISTER/ADVOKATER
Nedanstående löneskala utgår från hur många år medarbetaren arbetat på advokatbyrå. Även arbete på annan adekvat arbetsplats kan tillgodoräknas. Nivåerna bygger på att juristen/advokaten utvecklas normalt och debiterar enligt advokatfirmans normer. Individuella avvikelser kan förekomma.

ANSTÄLLNINGSÅR 1
Ingångslön efter kvalifikation

ANSTÄLLNINGSÅR 2
Lönen år 1 höjs med 20 procent

ANSTÄLLNINGSÅR 3
Lönen år 2 höjs med 15 procent

ANSTÄLLNINGSÅR 4 (Advokat, Senior associate)
Lönen år 3 höjs med 10 procent. Härtill utgår provision.  

DELÄGARSKAP
Om delägarskap uppnås erhåller advokaten andel i firman och av firmans samlade resultat.