Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

CSR

För oss på Wiklund Gustavii har det alltid varit viktigt att ingå som en del av ett väl fungerande samhälle. Även om advokater generellt har en viktig roll att värna rättssäkerhet och andra mänskliga rättigheter så vill vi också medverka till ett bättre samhälle genom aktiviteter som hjälper unga människor att utvecklas till dugliga yrkesmän och goda samhällsmedborgare.

 

UPPSTART HELSINGBORG
En av Wiklund Gustaviis delägare är grundare av stiftelsen "Uppstart Helsingborg" som har som mål att hjälpa små arbetskraftsintensiva företag att växa och engagera personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Våra jurister hjälper till med kostnadsfria råd och dåd och ibland med mindre lån.

Läs mer på: Uppstart Helsingborg

MILJÖ
Våra administrativa processer är digitaliserade vilket innebär att vi använder ett minimum av papper. Vi använder även kollektiva kommunikationer och el-bilar när det är möjligt.

STIPENDIUM
Wiklund Gustavii har också inrättat ett stipendium till juridiska institutionen vid Lunds Universitet som ger 10 000 kr till årets bästa uppsats inom området kommersiell familjerätt.

- Ansökan om stipendiumet ska vara Wiklund Gustavii tillhanda i maj. Frågor besvaras av advokat Cecilia Wachtmeiser.

PRAKTIKANTER
Varje år engagerar vi sex till tio juridikstuderande i praktikutbildning hos oss. De får insikter i hur en advokatbyrå fungerar och får träna i att göra rättsutredningar och förbereda domstolsförhandlingar. Ungefär trettio juridikstuderande har hittills fått sina första kontakter med praktiskt juridiskt arbete hos oss.

Vi tar också emot praktikanter som läser paralegal utbildningen.