Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Personal3_lag

ARVODE

Vårt arvode bygger primärt på timdebitering. När väl uppdragets omfattning och inriktning bestämts av klient och ansvarig advokat, gör biträdande jurister ibland en del av grundarbetet . En biträdande jurist debiterar mellan 1 200 kr och 1 750 kr i timmen plus moms. Beloppet grundar sig på den biträdande juristens erfarenhet. En delägare debiterar mellan  1700 kr och 3 000 kr i timmen plus moms beroende på ärendets svårighetsgrad och värde.

Innan faktura upprättas görs alltid en skälighetsbedömning av debiterat arvode. I vissa tvister betalas större delen av vårt arvode av rättshjälpsmyndigheten eller genom klientens rättsskyddförsäkring. I de ärenden rättshjälp beviljats tillämpas den av Domstolsverket fastställda timtaxan.

I vissa uppdrag tillämpas fast pris efter överenskommelse med klienten. Även andra avtalade prismodeller förekommer.